12/18/2017 - 11:51

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία πληρωμής των σχολικών καθαριστριών

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία πληρωμής των σχολικών καθαριστριών μέσω των Σχολικών Επιτροπών για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017 (40%). Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έστειλε ήδη στην τράπεζα για πληρωμή περίπου 316 συμβάσεις χρηματοδότησης.

Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της καταβολής των ποσών, επικοινωνώντας με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστήριο Δ.Δ.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (213 131 4588 σχετικά με τη χρηματοδότηση και  213 131 4671 για διοικητική στήριξη / email: sxolikesepitropes@inedivim.gr και ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes).