Διοικητικό Συμβούλιο 15.11.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει  το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

Δημήτριος Ζέρβας

Πρόεδρος

Πανάγος Γεωργόπουλος

Αντιπρόεδρος

Ουρανία Μαυρομμάτη Μέλος

Χρήστος Τσίτσικας

Μέλος

Χαρίκλεια Ξάνθη

Μέλος

Γιώργος Χριστοφής

Μέλος

Τομαράς Κωνσταντίνος
(Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Μέλος

Authentic Sneakers | スニーカーの検索一覧【新着順】

Feed