10/10/2017 - 15:57

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις προσεχείς προγραμματισμένες εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.

Δείτε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο.

Related files