09/12/2017 - 14:08

Διοργάνωση ημερίδας στο Αίγιο για τη Νεολαία

 
Μετά από σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν ακατάπαυστα τους τελευταίους οκτώ, σχεδόν, μήνες από τους νέους και τις νέες που συμμετέχουν στο σχέδιο με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (ΚΑ 3) / «Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στο τομέα νεολαίας», παράλληλα με την εκπόνηση, την έκδοση και την κυκλοφορία ενός πρότυπου εγχειριδίου για καλές και εφαρμόσιμες πρακτικές στους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού στο τομέα της νεολαίας, οργανώνεται δημόσια ενημερωτική ημερίδα που απευθύνεται στο ευρύ κοινό της περιοχής, προκειμένου για την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του εν λόγω σχεδίου.
Η δημόσια ενημερωτική ημερίδα θα διοργανωθεί την προσεχή Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 πρωινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου και προσκαλούνται όλοι οι πολίτες, νέοι και νέες, σύλλογοι, αιρετοί σύμβουλοι να την παρακολουθήσουν, να γνωρίσουν καλύτερα το σχέδιο που αφορά στη νεολαία και να γίνει ένας ανοικτός δημόσιος διάλογος όπου θα δοθεί η ευκαιρία να ακουστούν περαιτέρω απόψεις και ιδέες για ουσιώδεις δράσεις στο τομέα της νεολαίας που μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν από τους τοπικούς δημοκρατικούς θεσμούς.
Οι χαλεποί και δύσκολοι καιροί που διανύουμε επιβάλλουν περισσότερο από ποτέ άλλοτε ενδεδειγμένες λύσεις διάρκειας και μόνιμου χαρακτήρα για τα νέα άτομα και όχι φυσικά αποσπασματικές και ατελέσφορες, όπως συνέβη στο παρελθόν, ενώ φυσικά ο Δήμος Αιγιάλειας και η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας θα πρέπει να έχουν πρωτεύοντα και σημαίνοντα ρόλο στην κατεύθυνση αυτή.
Επίσης, στον διαδικτυακό τόπο «New Politics For Youth» (http://www.newpoliticsforyouth.eu / Αρχική - Μενού: Σχετικά με τη Δράση / Υπομενού: Πες τη Γνώμη σου) έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες του Δήμου Αιγιάλειας να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις, που αφορούν στη χάραξη δόκιμων και ωφέλιμων πολιτικών πρακτικών σε επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον τομέα της νεολαίας, συμβάλλοντας στην βελτίωση των πολιτικών αυτών από τους τοπικούς δημοκρατικούς θεσμούς υπέρ των πραγματικών αναγκών των νέων.
Πηγή: pelop.gr
Related files
2017-09-12erasmus.jpg (180.94 KB)