09/01/2017 - 11:19

«Νεολαία’17-’27:Πλαίσιο Στρατηγικής&Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»

Η έναρξη της διαδικασίας προ νομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17—27» ανακοινώθηκε στις 2/8/2017 στο ΥΠΠΕΘ, από τον ΓΓΔΒΜΝΓ κο Π.Παπαγεωργίου. 

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση θέτει μια σειρά από ερωτήματα με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους νέους και τις νέες της χώρας.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπ’ όψιν στο υπό κατάρτιση κείμενο που θα τεθεί –πριν την επίσημη υποβολή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο– σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία. 

Το κείμενο βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο http://opengov.diavgeia.gov.gr/   και είναι ανοιχτό σε όλους. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη Συνέντευξη Τύπου Γ.Γ.Δ.Β.Μ&Ν.Γ. περί της έναρξης και του περιεχομένου της προδιαβούλευσης,

μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/rss/29524-02-08-17-live-parousiasi-tis-diadikasiasprodiavoylefsis-gia-tin-katartisi-plaisiou-stratigikis-kai-draseon-gia-tin-endynamosi-ton-neon-neolaia-17-29