08/11/2017 - 15:45

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α.Π. 621/28/2017)

 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

1/9/2017 έως 23/12/2017 και προαίρεση 8/1/2018 έως 31/1/2018

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/28/2017

CPV :

55300000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

86.730,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

18.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

06-09-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 31-08-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00

 

Related files