08/03/2017 - 14:50

ERASMUS+/ YOUTH

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματός ERASMUS+ για τον Τομέα της Νεολαίας έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 4899/2/02-08-2017 απόφαση του Δ.Σ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν μετά από την αναβάθμιση της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών του Προγράμματος για το τομέα της Νεολαίας ως αποτέλεσμα της ενδελεχούς μελέτης δεικτών σχετικών με την απόδοση του προγράμματος, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με την πρωτοπόρα στο τομέα Σλοβενία και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των προτάσεων σχετικής μελέτης στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός των νέων δομών και διαδικασιών είναι η βελτίωση της απόδοσης του Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας, όπως αυτό εκτελείται στην Ελλάδα με σκοπό:

α) τη βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και προαγωγή́ της συμμετοχής τους στη δημοκρατική́ ζωή́ της Ευρώπης και στην αγορά́ εργασίας, της ενεργού́ συμμετοχής τους στα κοινά́ και του διαπολιτισμικού́ διαλόγου,

β) τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, ιδίως μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ́ οργανώσεων νέων ή/και άλλων εμπλεκόμενων φορέων,

γ) και τέλος την ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και του ρόλου των εργαζομένων και των οργανώσεων στον τομέα της νεολαίας ως υποστηρικτικών δομών για τους νέους.

 

Related files