04/24/2017 - 13:14

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων: 1 – 7 Μαΐου 2017 ''Shape it, move it, be it''

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων 2017


1 – 7 Μαΐου 2017


Shape it, move it, be it

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων (ΕΕΝ) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και φέτος διοργανώνεται για όγδοη φορά, σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης της κατά τα προηγούμενα έτη. Θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 7 Μαΐου 2017 και θα λάβουν χώρα ταυτόχρονες εκδηλώσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεών, με σύνθημα “Shape it, move it, be it”, δίνει έμφαση στις θεματικές της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ένταξης, της δημοκρατίας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαία, επιθυμώντας να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στο Πρόγραμμα, σας καλεί να προτείνετε διάφορες δράσεις, τις οποίες θα επιθυμούσατε να υλοποιήσετε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων το διάστημα 5-6 Μαϊου 2017. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο στοχεύοντας στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων και μπορούν να είναι διαδραστικά παιχνίδια για νέους και παιδιά, ενέργειες για την τοπική κοινωνία ή οποιεσδήποτε άλλες δράσεις ήδη υλοποιούνται εντός του φορέα σας.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις σας στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού έως τις 26 Απριλίου 2017 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: erasmusplus-youth@inedivim.gr και eurodesk@inedivim.gr με τον τίτλο: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ 2017 επισυνάπτοντας αναλυτικό προϋπολογισμό της δράσης και αναλυτική περιγραφή δαπανών.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες πρόκειται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Erasmus+/Νεολαία και του Δικτύου Eurodesk.

 

 

Related files
banner_en_eyw2017.jpg (543.36 KB)
eurodesk-colour.png (46.81 KB)
erasmus.jpg (32.03 KB)