03/08/2017 - 14:42

Ευκαιρίες κινητικότητας των νέων στην ΕΕ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ηπείρου, το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνδιοργανώνουν εκδήλωση για την εργασία και την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα «Ευκαιρίες κινητικότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ώρα 18.00. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι νέοι της περιοχής των Ιωαννίνων για τις δυνατότητες κινητικότητας που προσφέρει η Ε.Ε. μέσω των προγραμμάτων της και για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν με τη συμμετοχή τους σε αυτά.  Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν η νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τα προγράμματα της εθελοντικής υπηρεσίας για νέους (EVS),  καθώς και ευκαιρίες που υπάρχουν για εργασία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν για τους φορείς που μπορούν να τους υποστηρίξουν για την  υλοποίηση της κινητικότητας νέων.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη στο κοινό.