02/15/2017 - 14:22

Ανακοινοποίηση στο ορθό για τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης Τμ.Οικ.Διαχ.-Λογιστηρίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Λογιστηρίου / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  : 

213 131 -4596 -4588 -4595 -4593 -4597 -4594 -4578 -4582 -4581 -4591 – 4548 -4579.

Related files