Υποστήριξη Νέας Γενιάς

Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μέσα από ποικιλία προγραμμάτων, στηρίζει τους νέους κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, αλλά και την κοινωνική τους ζωή.

Εντός του 2016 υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα:

Erasmus+/Τομέας Nεολαία
Εurodesk
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Διαγωνισμός Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Ideatree
Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ Erasmus+
Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

latest Running Sneakers | Giftofvision , Sneakers search engine

Feed