06/28/2024 - 14:56

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Oριστικός πίνακας κατάταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για τη θέση Συνεργάτη Μηχανογραφικής Διαχείρισης/Υποστήριξης.

Related files