06/05/2024 - 15:18

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ.

Tο Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την με Α.Π. 11907/702/30.05.2024 Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης Πολλαπλασιαστών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 για τον Τομέα της Νεολαίας για τις Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου.