11/08/2023 - 08:59

Δημοσιοποίηση εκ νέου των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους,σχολικής περιόδου 2023-2024,στο πλαίσιο της Πράξης«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»(ΣΔΕ),ΟΠΣ 6003234,σύμφωνα με την υπ’αρ.11346/668/07-11-2023 Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες υπέβαλαν δήλωση προτιμήσεων, κατά την πρώτη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ για τη σχολική περίοδο 2023-24 (27/10/2023 – 01/11/2023), δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου δήλωση.

Όσοι/ες ωστόσο το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση.

Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι ψυχολόγοι των οριστικών πινάκων κατάταξης της σχολικής περιόδου 2022-2023 (ΑΠ 660/3/17985/14.06.2022) καλούνται εφόσον το επιθυμούν,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την Τετάρτη, 08/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Παρασκευή, 10/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων https://mis.inedivim.gr/, ώστε:

  • Να δηλώσουν τα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, στην Περιφέρεια όπου ανήκουν, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
  • Να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.
  • Να δηλώσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες ή παρουσίες απασχόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι τα Σ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης έχουν πρωϊνό ωράριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον ν. 5046/2023 (ΦΕΚ 137/Α/29-07-2023) άρθρο 31, Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους, διενεργείται για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024,σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Οι δηλώσεις σε ώρες/παρουσίες που υποβλήθηκαν κατά την περσινή σχολική περίοδο (2022-2023) δεν ισχύουν.  Απαιτείται από όσους/ες υποψήφιους/ες το επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα αίτηση στο σύστημα με τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες ή παρουσίες απασχόλησης για τη σχολική περίοδο 2023-2024.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 213-131-4642, 213-131-4643, 213-131-4669, 213-131- 4631 και 213-131-4534, κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, πληροφορίες θα παρέχονται στο τηλ. 213-131-4666 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ