09/19/2023 - 21:30

Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανέλαβε η δικηγόρος κυρία Άννα Ροκοφύλλου.

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε δεκτές τις παραιτήσεις του Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ ) Κ. Δέρβου, του Αντιπροέδρου Γ. Δελακουρίδη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γ. Τομπούλογλου, Ν. Παπανικολάου, Ε. Αυλήτη και Ν.Σταματελόπουλου και τοποθέτησε, μεταβατικά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020:
 

1. Την Άννα Ροκοφύλλου του Χρήστου, δικηγόρο, ως Πρόεδρο

2. Τον Αναστάσιο Μανδραπήλια του Ερρίκου, εκπαιδευτικό ως Αντιπρόεδρο
 

Η θητεία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20- 23 του ν. 4735/2020.

Επίσης , με την ίδια απόφαση ο υπουργός Παιδείας αντικατέστησε τα παραιτηθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., για το υπόλοιπο της θητείας τους, με τα ακόλουθα μέλη:

 

1. Την Μιχαέλλα Κυριακοπούλου του Όθωνα, δικηγόρο, ως τακτικό μέλος.

2. Τον Ιωάννη Θεοφίλη του Χρήστου, δημόσιο υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.

3. Τον Γεώργιο Ματσόπουλο του Κωνσταντίνου, Καθηγητή στην Σχολής. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών          στο ΕΜΠ, ως τακτικό μέλος.

4. Τον Γεώργιο Χαλκιά του Γρηγορίου, δημόσιο υπάλληλο, ως τακτικό μέλος.