ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ?

Έχουμε κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργούμε προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με εποπτεία από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ευκαιρίες ανάπτυξης και εκπαίδευσης για όλους.

Υποστήριξη νέας γενιάς

Υποστήριξη νέας γενιάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Μέριμνα για φοιτητές και μαθητές

Αναλυτικά το πρόγραμμα
Διά Βίου Μάθηση

Διά Βίου Μάθηση

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 2024 κάνουμε μια νέα αρχή

Με διαφάνεια στη διαχείριση των προγραμμάτων που υλοποιούμε, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων.


Δίπλα στους φοιτητές, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.


Με χρήσιμες υπηρεσίες γα τη Νέα Γενιά, με την ευρωπαϊκή κάρτα νέων, το Erasmus+ και ευρεία γκάμα προγραμμάτων.


Στην πρώτη γραμμή για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δίπλα σε εργαζόμενους και άνεργους, με εξειδικευμένα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και δεξιοτήτων και δράσεις διά βίου μάθησης.


Nέα αρχή, για το μέλλον που μας αξίζει!

Σημαντικότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 701/4/6198/05-04-2024

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων

Προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/1/2398/07-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επανασυγκρότηση του μητρώου αξιολογητών για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και του Αθλητισμού 2021 -2027.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Κ.Υ./ ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Φοιτητικών Εστιών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ζ., Φ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ, Κ.Υ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Φ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ, Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Φ.Ε. ΒΟΛΟΥ, Φ.Ε. ΙΩΑΝΝ

Διαχείριση & Λειτουργία Δημοσίων ΙΕΚ

Ενίσχυση και Ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων Γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας

Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης-European Solidarity Corps-ESC

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση

Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα

Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών - Συμβάσεις Καθαριότητας

Timeline | Ροή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 701/4/6198/05-04-2024

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 701/3/5225/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 701/3/5225/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ EURODESK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» ΟΠΣ 6004470.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων