Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με Δικαιούχο φορέα το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της περιόδου 2014-2020. Για την υλοποίηση του το Ίδρυμα θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και την ΕΡΤ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παραγωγή και τηλεοπτική μετάδοση διαδραστικού και βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού από την εκπαιδευτική τηλεόραση με την ενεργό συμμετοχή μαθητών στη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. Οι ταινίες αυτές θα αναφέρονται ανά δυο σε μια θεματική ενότητα (βλέπε θεματολογία των 18 εκπομπών). Τόσο αυτές όσο και χαρακτηριστικά αποσπάσματα των προσπαθειών των ομάδων, θα αποτελέσουν μέρος 18 τηλεοπτικών εκπομπών, στις οποίες θα λαμβάνουν ζωντανά μέρος δυο σχολεία κάθε φορά. Η επιστημονική ανάλυση των θεματικών ενοτήτων θα γίνεται από πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Στην πιλοτική μορφή του προγράμματος θα επιλεγούν 36 σχολεία Βθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες Αττικής (24), Στ. Ελλάδας (2), Κ. Μακεδονίας (8) και Πελ/σου (2) βάση ποσόστωσης, η οποία έχει προσδιοριστεί από το Τεχνικό δελτίο της Πράξης, σύμφωνα με την κατανομή του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια.

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι  να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο δημιουργικούς τρόπους μάθησης,  με όχημα σύγχρονες μορφές έκφρασης, όπως είναι ο κινηματογράφος, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα έχει στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και προβληματισμών από τους εφήβους σε διαχρονικά και σύγχρονα ζητήματα, όπως είναι η γλώσσα, οι ανθρώπινες σχέσεις, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η τεχνολογία, κλπ.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 2131314627

E-mail 

 viomatiki@inedivim.gr

 

 

 

 

 

 

 

Feed