Διοικητικό Συμβούλιο 28.08.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει  το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

 Κωνσταντίνος Δέρβος 

Πρόεδρος

 Ιωάννης Δελακουρίδης

Αντιπρόεδρος

Φρειδερίκη Βλαχαντώνη Μέλος

Νικόλαος Παπανικολάου

Μέλος

Παναγιώτης Αλεξανδρής

Μέλος

Νικήτας Σταματελόπουλος

Μέλος

Τομαράς Κωνσταντίνος
(Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Μέλος

Nike footwear | Nike SB x Parra 'USA Federation Kit' T-Shirt - Brave Blue / White , Aspennigeria

Feed