Η επικοινωνιακή φιλοσοφία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συντίθεται από τις αξίες, την ιστορία και την οργανωτική του δομή, συνδέεται με το όραμά του και καθορίζει τη συμπεριφορά του απέναντι στη κοινωνία, και γενικότερα το σύγχρονο περιβάλλον. Το Πλαίσιο Χορήγησης της Αιγίδας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις, τη προστασία της ταυτότητας και φήμης του Ιδρύματος και την αποτελεσματικότερη δημοσιότητα και προβολή του σε κοινά αμέσου και έμμεσου ενδιαφέροντος της δράσης του.

 

        

Feed