ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (2014-1-EL01-KA104-001144)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22-03-2015 έως 29-3-2015

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΣΔΕ Χανίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμη Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Το σχέδιο με τίτλο τίτλο  Teaching literacy throughvisual narrative” πραγματοποιήθηκε  στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν οι καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι και η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού αισθήματος. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτές από το ΣΔΕ Χανίων και οι δραστηριότητες του προγράμματος στόχευαν σε τρείς κατηγορίες:

Σε επίπεδο γνώσεων:                                       

  • θεωρία Augusto Boal (θέατρο καταπιεσμένου, forum theatre, playback theatre)
  • θεωρία του Paulo Freire.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:            

  • διαχείριση ομάδας
  • διαχείριση ετερότητας
  • αξιοποίηση τεχνικών δράματος
  • ανάπτυξη επικοινωνιακών εργαλείων.

Σε επίπεδο στάσεων:

  • εγρήγορση ως προς τη διαφοροποίηση στάσεων και συμπεριφορών
  • εκδημοκρατισμός της διδακτικής μεθοδολογίας.