ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (2015-1-EL01-KA104-013480)

ΙΣΠΑΝΙΑ (17/4/2016-28/4/2016)
ΤΣΕΧΙΑ (24/4/2016-30/4/2016)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (12/5/2016-19/5/2016)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχέδιο κινητικότητας Erasmus+ του ΣΔΕ Βόλου, με την συμμετοχή τεσσάρων εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι παρακολούθησαν τρία διαφορετικά προγράμματα εκπαιδευτικής κατάρτισης, με εργαστήρια, διαδραστικές συνεδρίες, συνεργατική ομαδική εργασία καθώς και πολιτιστικές ανταλλαγές, επαγγελματικές παρουσιάσεις και επισκέψεις.

Συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευτής παρακολούθησε το πρόγραμμα “Τraining to be a leader in active citizenship”, μέσα από το οποίο διδάχθηκε από καλές πρακτικές του εξωτερικού και νέες μεθόδους διδασκαλίας με στόχο την προαγωγή της βιωματικής μάθησης και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων στα κοινωνικά δρώμενα.

Η δεύτερη εκπαιδευτικός παρακολούθησε το πρόγραμμα “soft skills for education providers”, μέσα από το οποίο ενίσχυσε τις γνώσεις της γύρω από διάφορα εργαλεία ΤΠΕ και τις δυνατότητες ένταξής στους στην διαδικασία μάθησης. Τέλος, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής παρακολούθησαν το πρόγραμμα “structured study visit to adult education providers”, μέσα από το οποίο τους δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφθούν αντίστοιχους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, να παρακολουθήσουν την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας τους και να γνωρίσουν νέες καινοτόμες και συνεργατικές προσεγγίσεις στη μάθηση.

Συνολικά, το Σχέδιο εκτιμάται πως συνέβαλε στην βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την καλύτερη απόκριση του ΣΔΕ στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την εξωστρέφεια του ΣΔΕ Βόλου ανοίγοντας προοπτικές σε μελλοντικές συνεργασίες.