Πρόεδρος 2015-2016

Η Αγγελική Δημητρακοπούλου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής. Με βασικές σπουδές Φυσικών Επιστημών (Παν/μιο Πατρών, 1986), έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) και διδακτορικό από το University Paris 7, Denis Diderot, France (1995).

Ως προς το διοικητικό έργο, διετέλεσε εκλεγμένη «Αντιπρύτανις ¨Ερευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού» Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά το διάστημα 2010-2014, με κύριες αρμοδιότητες την Έρευνα, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος, τις Διεθνείς Σχέσεις, καθώς και τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Ψυχικής Υγείας. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονική Υπεύθυνη έργων Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης Πανεπιστημίου, Επιστ. Υπεύθυνη Εγκαθίδρυσης διεθνών εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Summer-Schools) κ.ά., Εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων στην Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, Συντονίστρια Επιτροπών για την Έρευνα κ.α.

Ως προς το επιστημονικό της έργο, έχει δημοσιεύσει άνω των 170 διεθνών επιστημονικών άρθρων (με >1.200 ετεροαναφορές), σχετικά με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση, σε όλο το φάσμα των ηλικιών (από την πρώτη σχολική ηλικία, έως τους εφήβους και τους ενήλικες), ενώ έχει εκτενή εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και επιμόρφωσης ως επιστημονική υπεύθυνη έργων και μέλος διοίκησης συναφών ευρωπαϊκών επιστημονικών δικτύων.

Ως προς την διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα υπήρξε ιδρυτικό μέλος και κεντρικό μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Διεθνών Eπιστημονικών Eνώσεων (CSCL/ISLS), μέλος επιτροπών συντονισμού Ευρωπαϊκών Δικτύων Αριστείας: Kaleidoscope Network of Excellence, TELEARC κ.ά.), εκδοτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών, Πρόεδρος διεθνών συνεδρίων κλπ. Έχει προσκληθεί για κεντρικές ομιλίες σε Διεθνή Συνέδρια και Συμπόσια, καθώς και ως εισηγητής/κριτής διατριβών Υφηγεσίας και Διδακτορικών διατριβών, Πανεπιστημίων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών .
[αναλυτικό CV : www.ltee.gr/adimitr ].

Σχετικά Αρχεία