Μέλος Δ.Σ. Φωτόπουλος Νίκος

Νίκος Φωτόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών». Έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ επί σειρά ετών συνεργάζεται με Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε  για θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και πολιτικής, δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων και ομάδων εργασίας ως εμπειρογνώμονας για θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και απασχόλησης στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε.  Ειδικότερα  συμμετείχε ως εκπρόσωπος των κοινωνικών εταίρων στο “Advisory Group” για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων καθώς και στην επιτροπή για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων «Cluster on recognition of Learning Outcomes». Διετέλεσε βασικό μέλος του “National Team of Experts” για το Εuropean Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), ενώ από το 2014 είναι ενεργό μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη δια βίου μάθηση «Lifelong Learning Working Group» της European Trade Union Confederation (ΕΤUCO).
Tα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, της κοινωνιολογίας του πολιτισμού, της δια βίου μάθησης και της σύνδεσης με την απασχόληση. ‘Aρθρα και μελέτες του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά καθώς και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Σχετικά Αρχεία