ΙΕK ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (2013-1-GR1-LEO01-15073)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 23/03 /2014-6/04/2014

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνικές Ανάπτυξης Web Design Development” πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστών της ειδικότητας «Τεχνικός Web Design Developer».

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των σπουδαστών στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και η Γερμανία επιλέχθηκε βάσει της υφιστάμενης οργάνωσης και ανάπτυξής της στον τεχνολογικό τομέα και κυρίως λόγω του ανταγωνιστικά υψηλού επιπέδου των καινοτόμων επιχειρήσεών της.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογίες αιχμής στον προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με προγραμματιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα  σχεδίασαν και υλοποίησαν ομαδικά μια ολοκληρωμένη εργασία/project, ανέπτυξαν εφαρμογές με εργαλεία στη Γερμανική γλώσσα και κατασκεύασαν ιστοσελίδες επαγγελματικού επιπέδου τόσο για το διαδίκτυο όσο και για κινητές (mobile) εφαρμογές.

Η εμπειρία που απέκτησαν οι σπουδαστές μέσω της επαφής τους με σύγχρονα επαγγελματικά περιβάλλοντα ΜΜΕ τριτογενή τομέα και την έκθεσή τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον αποδείχτηκε πολύτιμη και έθεσε τις βάσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.