ΙΕK ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (2013-1-GR1-LEO01-15071)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 27/4/2014-11/5/2014

 


Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνικές Ανάπτυξης Video Games” πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστών της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games)» του Δ΄ Εξαμήνου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των σπουδαστών στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών για βιντεοπαιχνίδια σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής, τις ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή στην πράξη με σύγχρονα επαγγελματικά περιβάλλοντα ΜΜΕ τριτογενή τομέα καθώς και με εταιρείες πληροφορικής που ειδικεύονται στην ανάπτυξη web εφαρμογών. Μπόρεσαν να αναπτύξουν εφαρμογές με εργαλεία στη Γερμανική γλώσσα, να εξοικειωθούν με προγραμματιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες, ενώ σχεδίασαν και υλοποίησαν ομαδικά μια ολοκληρωμένη εργασία/project.

Η εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησαν οι σπουδαστές αποτελούν πολύτιμο εφόδιο τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους υπόλοιπους σπουδαστές του ΙΕΚ στους οποίους μετέδωσαν τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.