ΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (2014-1-EL01-KA102-000610)

ΙΤΑΛΙΑ 14/04/2015-27/04/2015
ΙΤΑΛΙΑ 14/06/2015-27/06/2015

 

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΙΕΚ Χαϊδαρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ακόμη ένα σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο Click@europe στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν δύο ροές  στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 30 δικαιούχοι από την ειδικότητα της τέχνης της φωτογραφίας και της σκηνοθεσίας, από τους οποίους οι 27 είναι σπουδαστές και οι 3 διδάσκοντες-συνοδοί, οι οποίοι μετέβησαν στο Ρίμινι της Ιταλίας για δύο εβδομάδες σε κάθε ροή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές έκαναν καθημερινή πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας σχετικούς με το φωτογραφικό αντικείμενο, ενώ, συμμετείχαν και σε σεμινάρια και workshops, όπου είχαν την δυνατότητα να εφαρμόσουν και να παρουσιάσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν πάνω στον τομέα των σπουδών τους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως π.χ., επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές στη Βενετία, στη Ραβένα, στην Φλωρεντία και στη Τσεζένα αλλά και περιήγηση στην πόλη του Ρίμινι και τα γύρω χωριά.

Οι συμμετέχοντες σπουδαστές είναι άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις καθώς επίσης,  προέρχονται από διάφορα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, συνεπώς, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντική πηγή εμπειριών και γνώσεων σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό στο οποίο ζουν την καθημερινότητά τους, ενώ συνέβαλλε στο να γνωρίσουν νέες δεξιότητες και πρακτικές, αλλά και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά εφόδια για τους σπουδαστές οι οποίοι θα μπορέσουν μετέπειτα να τα αξιοποιήσουν στην εργασιακή τους πορεία.