ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ (2014-1-EL01-KA102-000838)

ΚΥΠΡΟΣ 17/01/2015-30/01/2015
ΓΑΛΛΙΑ 21/03/2015-03/04/2015
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 18/04/2015-01/05/2015

 

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΙΕΚ Νίκαιας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ακόμη ένα σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο  “Επαγγελματική Ενίσχυση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καταρτιζόμενών ΙΕΚ” στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας μετακινήθηκαν 4 ομάδες συνολικά 36 δικαιούχων για 2 εβδομάδες σε διάφορες χώρες (Κύπρος, Γαλλία, Πορτογαλία) οι οποίοι  τοποθετήθηκαν για πρακτική-εργασιακή άσκηση σε ανάλογες με την ειδικότητά τους μονάδες του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα της Χώρας Υποδοχής. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τις εξής ειδικότητες: Noσηλευτικής, Αισθητικής και Μακιγιάζ, Αισθητικής Ποδολογίας και Ονυχοπλαστικής και Web Designers.

Οι καταρτιζόμενοι, κατά την διάρκεια της κατάρτισης τους αποκτούν μέσα στο χώρο των Εργαστηρίων του ΙΕΚ, ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, όχι όμως των πραγματικών χώρων εργασίας. Το κενό αυτό προσπάθησε να καλύψει η κινητικότητα αυτή, παράλληλα με την ενσωμάτωση σε ένα Ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελματισμού και κουλτούρας. Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να γίνουν πιο ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και εργασιακό τοπίο.

 Οι συμμετέχοντες μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος ανέπτυξαν ποικίλες δεξιότητες όπως η υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εφευρετικότητα, η συνεργασία, η δέσμευση σε στόχους, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα,  το σύνολο των οποίων  θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.