ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ (2014-1-EL01-KA102-000027)

ΚΥΠΡΟΣ 28/02/2015-13-03-2015

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Λαγκαδά με τίτλο «Students’ experience in the top hotel gastronomy in Europe» με κωδικό αριθμό 2014-1-EL01

-KA102-000027 που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 28/02/2015-13/03/2015  ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Οι δεκαπέντε σπουδαστές από τα τμήματα Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμαγείρων (Chef) του ΔΙΕΚ Λαγκαδά ταξίδεψαν στη Λεμεσό της Κύπρου όπου απασχολήθηκαν  σε κορυφαίες στο  είδος τους επισιτιστικές μονάδες ενώ είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις  γνώσεις του σε τεχνικές, υλικά και συσκευές γεγονός που αποτέλεσε επαγγελματικό εφαλτήριο για τους νέους επαγγελματίες μαγείρους.  

Οι καταρτιζόμενοι  είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην μαγειρική τέχνη, στον τρόπο παρουσίασης και στην ορολογία, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι σπουδαστές πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητές διεργασίες για την παρασκευή τοπικών παραδοσιακών και διεθνών εδεσμάτων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν χειροτεχνικές δεξιότητες και η χρήση επαγγελματικών συσκευών καθώς επίσης ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός των γευμάτων. Οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις συμπεριλάμβαναν την επεξεργασία προτάσεων για τα γεύματα καθώς επίσης και την παροχή γαστρονομικών συμβουλών στους πελάτες.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, επισκέψεις πολιτιστικού χαρακτήρα στην Πάφο και τη Λευκωσία με σκοπό την γνωριμία των καταρτιζόμενων με τα αξιοθέατα και τον παραδοσιακό πολιτισμό του τόπου.
Μέσω του σχεδίου αυτού οι συμμετέχοντες – καταρτιζόμενοι απέκτησαν μια εξαιρετικής σημασίας μορφωτική και κοινωνική εμπειρία που συνέβαλλε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησή τους και τους έδωσε κίνητρο να θέσουν υψηλότερους στόχους για την προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση και εξέλιξη.