ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (2014-1-EL01-KA102-000120)

ΚΥΠΡΟΣ 28/02/2015-31/05/2015  ΚΑΙ  18/05/2015-31/05/2015 

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Κουφαλίων με τίτλο «Διαχείριση Κομμωτηρίου, Χρήση Πολυψαλιδιών για Νεες Τεχνικές στην Κόμμωση και Εκπαίδευση στο Tribal Tattoo και Βαφές σε Πολυδιάστατα Χρώματα. - Επαγγελματική Πρακτική Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας σε Ειδικέ Μονάδες στην Κύπρο», πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Για ακόμη μία χρονιά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+, οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Κουφαλίων, των ειδικοτήτων Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης και Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής Δ΄ εξαμήνου, ταξίδεψαν στην Κύπρο, συμμετέχοντας σε διακρατικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 15 ημερών.

Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο κατάρτισης είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν φοιτώντας στο ΔΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, να αφομοιώσουν και εμπειρικά τη θεωρία και να εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, στο αντικείμενό τους. Η πρακτική αυτή άσκηση είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, την απόκτηση τεχνογνωσίας, την καλλιέργεια της ικανότητας συνεργασίας με συναδέλφους και την απόκτηση επαγγελματικής νοοτροπίας.

Η μετακίνηση στο εξωτερικό, τους έδωσε την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις πρακτικές της Κυπριακής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής για τους καταρτιζόμενους της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως επίσης και στην ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες τεχνικές στην Κύπρο και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και ήρθαν σε επαφή με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική και την Κομμωτική Τέχνη.

Η ένταξή τους σε ομάδες εργασίας, η ανάληψη ευθυνών και υποχρεώσεων, η συνεργασία με τους συναδέλφους τους και η ιεραρχία που επικρατεί σε ένα πραγματικό επαγγελματικό χώρο εργασίας, συντέλεσε στην προσωπική τους επαγγελματική ωρίμανση και την απόκτηση επαγγελματικής νοοτροπίας. Η συνύπαρξη σε χώρους εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι ήταν διαφορετικών εθνικοτήτων, διεύρυνε τις γλωσσικές τους ικανότητες ενώ η διαμονή τους στη Λεμεσό και η επαφή τους με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του τόπου, βοήθησε στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής νοοτροπίας και συνείδησης.