ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (2012-1-GR1-LEO03-09741)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 04/ 08/2013-18/08/2013

 

Στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Καρδίτσας με τίτλο: «E-learning & e-portfolio in vocational education» στο οποίο συμμετείχαν 15 εκπαιδευτές του ΙΕΚ.

Ο φορέας υποδοχής ο οποίος είχε την ευθύνη για την υποστήριξη και επίβλεψη των συμμετεχόντων καθώς και για την οργάνωση των τεχνικών επισκέψεων, ήταν ο οργανισμός WBS Training με έδρα τη Δρέσδη.
Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην εξ' αποστάσεως διδασκαλία (e-learning) και τον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τεχνικές επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Γερμανίας και να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης οι οποίες συνδυάζουν τις δυνατότητες της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με τη διδασκαλία μέσα στην τάξη και να ενημερωθούν για τα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε σχολεία της Γερμανίας.