ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (2014-1-EL01-KA102-000831)

ΙΤΑΛΙΑ Learners 15/03/2015-28/03/2015 και Staff 12/04/2015-18/04/2015

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Γρεβενών με τίτλο «Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕΦ κ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ» , πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστών με την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» και 9 καθηγητών του ΙΕΚ Γρεβενών.

Στην 1η κινητικότητα οι στόχοι ήταν η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων, οι οποίες θα διευκολύνουν την προσωπική τους εξέλιξη και θα τους δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά εργασίας καθώς και η διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των συμμετεχόντων, και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους .

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες στην μαγειρική τέχνη της Ιταλικής κουζίνας και απέκτησαν πλεονέκτημα για την εύρεσης εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Τα προσόντα τους αναγνωρίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι πλέον εξοικειωμένοι με το ενδεχόμενο μετακίνησης τους σε άλλες χώρες.

Στην 2η κινητικότητα στόχοι ήταν τόσο η διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων των καθηγητών μαγειρικής και διατροφής όσο και η εξειδίκευση τους στην ιταλική κουζίνα και στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην Ιταλία στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, η γνωριμία των καθηγητών με τον τρόπο λειτουργίας παρόμοιων σχολών της Ιταλίας.

Οι συμμετέχοντες καθηγητές είναι πλέον ικανοί γνώστες τις ιταλικής κουζίνας και των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην μαγειρική και διατροφή στην Ιταλία και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στην εκπαίδευση των καταρτιζόμενους του ΙΕΚ γεγονός που συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών του ΙΕΚ.