ΙΕΚ ΓΙAΝΝΙΤΣΩΝ (2014-1-EL01-KA102-000250)

ΙΣΠΑΝΙΑ 10/03/2015 ΕΩΣ 10/05/2015 (8 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)
ΙΣΠΑΝΙΑ 10/03/2015 ΕΩΣ 10/04/2015 (4 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)

 

Με επιτυχία υλοποιήθηκε το Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας του ΙΕΚ Γιαννιτσών. Καθώς η ειδική αγωγή κι εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία είναι μια αναπτυσσόμενη επιστήμη στη χώρα μας, βασικός σκοπός διεξαγωγής του συγκεκριμένου προγράμματος από το Δ.Ι.Ε.Κ. Γιαννιτσών ήταν η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή απόψεων με χώρες που έχουν διαφορετική εμπειρία και προσέγγιση, καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών από την αιτούμενη ομάδα στο εκπαιδευτικό μας πλαίσιο, με σκοπό την ενσωμάτωση νέων τάσεων και προοπτικών στον χώρο της ειδικής αγωγής. Στόχοι του προγράμματος ήταν:

• η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρία

• η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

• η μέγιστη δυνατή αυτονομία στην ενήλικη ζωή τους

• η εμπειρία εναλλακτικών προγραμμάτων παρέμβασης

• η δημιουργία  ενός σχολείου για όλους¨

Οι συμμετέχοντες τους προγράμματος ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα οι συμμετέχοντες (8 άτομα) ήταν απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ στην προσχολική αγωγή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η δεύτερη ομάδα (4 άτομα) ήταν φοιτητές του Ι.Ε.Κ. βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διδάχτηκαν μαθήματα ειδικής αγωγής.

Με βασικό στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και κατά συνέπεια την ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πισίνα, γυμναστήριο, φούρνο, βόλτα στο χωριό κα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως λόγου χάρη φροντίδα προσωπικής υγιεινής, το στρώσιμο του τραπεζιού, το άπλωμα ρούχων, την παροχή πληροφοριών και την υπόδειξη του τρόπου μετακίνησης των παιδιών με μέσα μαζικής μεταφοράς, μαγειρική, ώστε να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία στην ενήλικη ζωή τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες για την ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας όπως ζωγραφική, εικαστικά, κολάζ, μαθαίνω να δένω τα κορδόνια των παπουτσιών, περπατώ πάνω σε αφρώδης υλικό. Η καθημερινή μας παρακολούθηση και συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων αποτέλεσαν πηγή νέων εκπαιδευτικών γνώσεων και ενίσχυσαν την προϋπάρχουσα γνώση.