ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2014-1-EL01-KA102-000514)

ΙΤΑΛΙΑ 24/03/2015-24/05/2015

 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο ‘Vocational practice in Italy and new horizons for young workers”14 σπουδαστών του ΔΙΕΚ Γαλατσίου στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη περιοχή της Σικελίας, όπου πραγματοποιήσαν τη δίμηνη πρακτική τους άσκηση σε εταιρείες και οργανισμούς, σε θέσεις άμεσα σχετιζόμενες με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι θέσεις κατανεμήθηκαν ως ακολούθως: 5 άτομα από την ειδικότητα "Διοικητικό Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων", 2 άτομα από την ειδικότητα "Σχεδιαστής Ιστοσελίδας" και 7 άτομα από την ειδικότητα "Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος".

Το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Σε προσωπικό επίπεδο, η εμπειρία στο εξωτερικό βοήθησε στην ένταξη των συμμετεχόντων σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο, στον εμπλουτισμό των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, των γλωσσικών τους ικανοτήτων, μέσα από την προετοιμασία που έλαβαν πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, καθώς και την ανοχή τους ως προς τις διαφορετικές κουλτούρες. Ταυτόχρονα,  προώθησε την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, το αίσθημα της συμμετοχής στην επικράτεια της ΕΕ με πνεύμα προσαρμογής σε διαφορετικά κοινωνικό-πολιτιστικά πλαίσια και την αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

Σε επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα προσέφερε την παροχή εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό, κατά την οποία οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν σε εταιρείες και οργανισμούς έχοντας τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους εργαζομένους όπως ο σεβασμός του ωραρίου και καθήκοντα.

Όλα τα παραπάνω επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, της διαχείρισης του στρες, της απόκτησης τεχνικής γλώσσα, ενώ γενικότερα έλαβαν ένα δυναμικό προβάδισμα που είναι απαραίτητο για την μετέπειτα εργασιακή τους απασχόληση.