Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Χρήστος Θ. Πιλάλης είναι εκπαιδευτικός, με βασικές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Msc) Τμ. Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθήνας. Εξειδικεύθηκε σε αντικείμενα της εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΑΠ (Ανοιχτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση - Η εκπαιδευτική έρευνα - Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες - Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον)

Ως προς το διοικητικό έργο, διετέλεσε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων κου Τάσου Κουράκη και Διευθυντής του Γραφείου του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα προσωπικού της δημόσιας Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος της τετραμελούς Επιτελικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ΕΣΠΑ 2014-2020 του ΥΠΠΕΘ.

Ως προς το κοινωνικό και πολιτικό έργο του

  • 2005-10: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου «Ν. Πουλαντζάς»
  • 2005-6: Ιδρυτικό μέλος του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών στην Αθήνα και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  • 2004: Μέλος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Ε.Ε.Π.).
  • 2003-4: Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  • 2000-2: Μέλος της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Καλλιθέας.

Ως προς την δημόσια και αθλητική του δραστηριότητα

  • 2015-17: Councillor Επιτροπής για το Σκάκι για Σχολεία στην Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE)
  • 2014-15: Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης του Δήμου Καλλιθέας
  • 2012-13: Μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.Κ.

Ως προς το επιστημονικό του έργο στο τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού καθώς και του πολιτικού προβληματισμού, έχει δημοσιεύσει άρθρα στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Εφημερίδα των Συντακτών, Το Ποντίκι, Αυγή, Αυγή της Κυριακής, Εποχή, Εξουσία, Έρευνα Καλλιθέας, στο οικολογικό περιοδικό Οικοτοπία, στο περιοδικό Παιδεία και Κοινωνία και στη Σαββατιάτικη εφημερίδα Ο δρόμος . Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι ενεργό Μέλος της Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού "Παιδεία και Κοινωνία".