Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η Άννα Μαυρουδή γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από Κυκλάδες. Είναι εκπαιδευτικός δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με οργανική θέση στο Επαγγελματικό Λύκειο Κέας. Έχει υπηρετήσει στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανάπτυξης, Υποδομών και Διεθνούς Συνεργασίας. Έχει εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο της εκπαίδευσης και της μετάφρασης-διερμηνείας. Με βασικές σπουδές στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πεδία της Θεωρίας Κριτικής και των Πολιτισμικών Σπουδών.

Ως προς το διοικητικό έργο, διετέλεσε διευθύντρια Λυκείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) και υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον πολιτισμό και το περιβάλλον σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει αναλάβει επίσης την οικονομική διαχείριση και την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων.

 Έχει επιμορφωθεί σε ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως ΤΠΕ και εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός & συμβουλευτική, βιώσιμη ανάπτυξη και εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, εκπαίδευση μειονοτήτων, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και δημόσια διοίκηση.

Έχει εμπειρία στο συντονισμό και την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και ως εθνική συντονίστρια Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (Interreg) και Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (Grundving, Leonardo). Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως η Ευρωπαϊκή Αgenda για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και έχει διατελέσει μέλος σε Ομάδες Έργου σε διάφορα προγράμματα, όπως το Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας στην Δια Βίου Μάθηση.

Στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, είναι εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.

Σχετικά Αρχεία