ΔΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (2014-1-EL01-KA102-000694)

ΙΤΑΛΙΑ (15/04/2015 – 29/04/2015) & ΙΣΠΑΝΙΑ (06/04/2016 – 20/04/2016)

Επιτυχώς υλοποιήθηκε το Σχέδιο Κινητικότητας Erasmus+ με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Υδροθεραπεία» που υλοποίησε το ΔΙΕΚ Χαλκίδας με την πραγματοποίηση δύο ροών κινητικότητας στην Ιταλία και την Ισπανία και την συμμετοχή σαράντα (40) συνολικά σπουδαστών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους σπουδαστές στην εξοικείωση με την υδροθεραπεία ως μια σύγχρονη μεθοδολογία για τη γενική και εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία. Το έργο αποτελούταν από πολλές σύγχρονες και καινοτόμες εφαρμογές και χρήσεις της υδροθεραπείας και της φυσικοθεραπείας για σκοπούς όπως η ευεξία, η αναψυχή, η αποκατάσταση, η γενική και εξειδικευμένη θεραπεία. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελούταν από μια σειρά επιτόπιων επισκέψεων, επιδείξεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν επαγγελματικούς χώρους υδροθεραπείας αποκατάστασης όπως η ISOKINETIC στην Ιταλία (αποκατάσταση επαγγελματιών αθλητών), το κέντρο υδροθεραπείας ευεξίας στο Baleneario Marina d’ Or στην Ισπανία κ.α.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή με επιτυχημένους επαγγελματίες του χώρου, ώστε να αποκομίσουν μια καλύτερη αντίληψη για τη φύση και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος, συνοψίζονται ως εξής:

  • Ανάπτυξη και εξέλιξη ατομικών δεξιοτήτων
  • Διεύρυνση πιθανών επαγγελματικών επιλογών με την καλλιέργεια προσωπικών επαγγελματικών επαφών πριν την αποφοίτηση
  • Τόνωση αυτοπεποίθησης αναφορικά με τη μελλοντική τους ανταπόκριση στις απαιτήσεις τις ευρωπαϊκής αγοράς
  • Αίσθημα συνεργατικότητας και συλλογικότητας
  • Ανάπτυξη της συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη-μελλοντικού επαγγελματία