ΔΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2015-1-EL01-KA102-013809)

ΚΥΠΡΟΣ  (14/03/2016 – 27/03 /2016)

ΑΓΓΛΙΑ (01/07/2016-14/07 /2016) & (01/07/2016-14/07 /2016)

 

Με την πραγματοποίηση δύο ροών κινητικότητας εκπαιδευομένων σε Κύπρο και Αγγλία και μία ροή κινητικότητας προσωπικού στην Αγγλία, ολοκληρώθηκε το σχέδιο Erasmus+ που υλοποίησε το ΔΙΕΚ Τρικάλων.

Συγκεκριμένα, στην 1η ροή στην Κύπρο συμμετείχαν 15 καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», οι οποίοι παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης σε άτομα προσχολικής ηλικίας, με στόχο την ομαλή τους ένταξη στη βασική εκπαίδευση. Παράλληλα με τα σεμινάρια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε ένα δίκτυο οργανισμών προσχολικής αγωγής της Κύπρου, οι οποίοι χρησιμοποιούν όλες τις σύγχρονες μεθόδους σε σχέση με την προσχολική αγωγή και την πρώιμη παρέμβαση, αποκτώντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα στην μελλοντική τους αποκατάσταση σε ένα τομέα που ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει εισαχθεί σε βάθος στα προγράμματα σπουδών.

Στη 2η ροή στην Αγγλία συμμετείχαν 14 καταρτιζόμενοι της ειδικότητας "Προπονητής Αθλημάτων", οι οποίοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα ανίχνευσης αθλητικών ταλέντων μέσω ΤΠΕ, έναν εναλλακτικό τρόπο προπονητικής και καθοδήγησης αθλητών, μέσω του οποίου επανατοποθετήθηκαν με πιο ξεκάθαρη άποψη και αντίληψη πάνω σε επίκαιρα θέματα του αθλητισμού και συμπλήρωσαν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το πρόγραμμα σπουδών τους.

Τέλος, στην 3η ροή στην Αγγλία, συμμετείχαν 12 εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό του ΔΙΕΚ Τρικάλων, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κολέγια, πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικά σεμινάρια, συζήτησαν με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας και παρακολούθησαν σεμινάρια  σχετικά με την αυτό-αξιολόγηση, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί μελλοντικά το εκπαιδευτικό έργο και η λειτουργία συνολικά του ΔΙΕΚ Τρικάλων

Συνολικά, όλοι οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τις γνώσεις τους στο αντικείμενό τους και τους δόθηκε το ερέθισμα ώστε να γίνουν φορείς μιας νέας εκπαιδευτικής αντίληψης, να συμβάλλουν στη διάχυση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και να κατανοήσουν τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.