ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (2015-1-EL01-KA102-013548)

ΙΤΑΛΙΑ (14/02/2016 – 20/02/2016)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (06/03/2016 – 12/03/2016)
ΤΣΕΧΙΑ (13/03/2016 – 19/03/2016)
ΜΑΛΤΑ (08/05/2016 – 14/05/2016)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (08/05/2016 – 14/05/2016)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Κινητικότητας Erasmus+ του ΔΙΕΚ Περιστερίου, με την πραγματοποίηση πέντε ροών, στις οποίες συμμετείχαν επτά (7) συνολικά άτομα, δύο (2) από τη διοίκηση και πέντε (5) εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα:

Στη ροή της Ιταλίας συμμετείχε μία εκπαιδεύτρια νηπιαγωγός, η οποία παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η εκπαιδευτική μέθοδος Μontessori» με παράλληλη επίσκεψη σε δύο σχολεία της Καλαβρίας που εξειδικεύονται στη συγκεκριμένη μέθοδο.

Στη ροή της Τσεχίας συμμετείχαν τα δύο (2) στελέχη της διοίκησης, τα οποία ασκήθηκαν μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών μεθόδων σε θέματα όπως η αξιολόγηση, ανάπτυξη, παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, το χτίσιμο και η διαχείριση της ομάδας κλπ.

Στη ροή του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετείχε ένας εκπαιδευτής πληροφορικής, ο οποίος παρακολούθησε το πρόγραμμα «Moodle in action: Πώς να ενσωματώσουμε το Moodle στην τάξη». Παρόμοιο ήταν και το πρόγραμμα κατάρτισης στην Μάλτα με τη συμμετοχή δύο (2) εκπαιδευτών, το οποίο αφορούσε στη δημιουργία και διαχείριση blogs και sites, στη χρήση εργαλείων δημιουργίας διαδικτυακών ασκήσεων και άλλων τεχνολογικών εργαλείων (chatrooms, avatars κ.ά) και στην αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Τέλος, στη ροή της Σλοβενίας συμμετείχε μία εκπαιδευτικός- επικοινωνιολόγος, η οποία είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τις αρχές της «Transactional Analysis» και να αναπτύξει περαιτέρω τις επικοινωνιακές τις δεξιότητες και τεχνικές στην ατομική συμβουλευτική και στη διαχείριση της ομάδας, ιδιαίτερα σε απαιτητικές συγκρουσιακές καταστάσεις.

Συνολικά, το αποτέλεσμα της επιμόρφωσης αποτιμάται θετικό καθώς οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του σχεδίου βίωσαν μία πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία με πολλαπλά οφέλη, επικαιροποίησαν και αναβάθμισαν τις γνώσεις τους, εξασκήθηκαν σε συμμετοχικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, που είναι σύμφωνες με τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα και το ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έκανε βήματα βελτίωσης των διοικητικών λειτουργιών του και της παρεχόμενης κατάρτισης, υιοθέτησε διαπολιτισμικές αξίες, οργάνωσε δίκτυο επικοινωνίας με ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς εκπαίδευσης, και έθεσε τα θεμέλια για να ενθαρρύνει και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και τους σπουδαστές του να συμμετάσχουν στο μέλλον σε παρόμοια προγράμματα, να καλλιεργήσουν τη γλωσσομάθεια τους και να αποκτήσουν εξωστρέφεια.