ΔΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (2015-1-EL01-KA102-013886)

ΙΤΑΛΙΑ (21/04/2016 – 05/05/2016)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (21/04/2016 – 05/05/2016)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (08/05/2016 – 21/05/2016)

Είκοσι έξι (26) σπουδαστές του ΔΙΕΚ Βόλου από τις ειδικότητες «Βοηθός Νοσηλευτή γενικής Νοσηλείας», «Βοηθός Φυσιοθεραπευτή» και «Βοηθός Φαρμακείου», είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών ροών του σχεδίου κινητικότητας Erasmus+ με τίτλο «Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σχετικά με την οργάνωση και παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδύασε την θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εξάσκηση, τις θεματικές και τεχνικές επισκέψεις και επιμορφώσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις παροχής φροντίδας υγείας, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

Μέσα από τη συμμετοχή τους οι σπουδαστές βελτιώσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ως προς τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην οργάνωση και στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανέπτυξαν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και συνεπώς, διεύρυναν τις δυνατότητες απασχόλησης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.