ΔΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2015-1-EL01-KA102-013800)

ΙΤΑΛΙΑ (15/05/2016 – 23/05/2016)

«Οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες», είναι το συμπέρασμα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ του ΔΙΕΚ Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα, δεκατέσσερις (14) σπουδαστές της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» βρέθηκαν στην Ιταλία για να επισκεφτούν και να γνωρίσουν πρότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης στην Ιταλία, στα οποία εφαρμόζονται καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια.

Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το ερευνητικό κέντρο Reggio Emilia & Loris Malaguzzi International Centre, όπου συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες και στα διαδραστικά Atelier του ερευνητικού κέντρου, προσεγγίζοντας μέσα από αυτά το παγκοσμίως γνωστό εκπαιδευτικό σύστημα της πόλης Reggio Emilia που αφορά την προσχολική εκπαίδευση.

Παράλληλα, πραγματοποίησαν επαγγελματικές επισκέψεις σε καθολικά και δημοτικά κέντρα βρεφονηπιακής αγωγής (Scuola Sant’ Onofrio, Scuola Materna Beata Vergine del Carmine, Asilo Nido La foresta incantata, Asilo Infantile “Alessandro Baldini”, Polo Educativo Nido e Infanzia il Piccolo Principe).

Στην τελική αποτίμηση των ωφελειών για τους σπουδαστές περιλαμβάνονται:

  • Απόκτηση γνώσεων για πρότυπα εκπαιδευτικά συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να εξελιχθούν ως παιδαγωγοί.
  • Διεύρυνση της αντίληψης τους ως προς το αντικείμενο σπουδών τους, μέσω της διδασκαλίας από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, της διαφορετικής διδασκαλίας και μεθοδολογίας του γνωστικού αντικειμένου, της μελέτης ξένης βιβλιογραφίας και της δυνατότητας επαφής και διερεύνησης νέων θεματικών αντικειμένων.
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς την αγορά εργασίας.