ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (2015-1-EL01-KA102-013471)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (27/03/2016 – 02/04/2016)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο κινητικότητας Erasmus+ του ΔΙΕΚ Αγρινίου με τίτλο «Επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτών στην ηλεκτρονική μάθηση (Ε-learning): εκπαίδευση στην εικονική τάξη». Στο σχέδιο έλαβαν μέρος 12 εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ που ταξίδεψαν στη Γερμανία για να καταρτιστούν στα νέα σύγχρονα περιβάλλοντα διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Συγκεκριμένα το θέμα της κατάρτισης αφορούσε:

  • μορφές ηλεκτρονικής μάθησης (φόρμες η-μάθησης, οφέλη, προοπτικές και πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης)
  • μεθοδολογικές και διδακτικές αρχές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (χαρακτηριστικά της εικονικής επικοινωνίας, ενεργοποίηση και εμπλοκή συμμετεχόντων στην εικονική τάξη)
  • προετοιμασία και σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής μάθησης.

Μέσα από το σχέδιο αυτό, οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώσεις που μπορούν να συμβάλλουν τόσο στη προσωπική τους εξέλιξη όσο και στο διδακτικό τους έργο, ενώ μπορεί να αποτελέσει και την αρχή μιας ποιοτικής ανάπτυξης του ΔΙΕΚ Αγρινίου σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον επαγγελματικής εκπαίδευσης με νέες διεθνείς συνεργασίες.

http://iekagrin.sch.gr/the_team.jpg

«Γυρίσαμε πίσω στις τάξεις μας πλουσιότεροι, με νέες ιδέες και θέληση. Κερδίσαμε πολλά από το Erasmus+, τώρα πρέπει αυτές τις εμπειρίες να τις μεταφέρουμε στους μαθητές μας».

Κώστας Καρακώστας, Εκπαιδευτής Δημοσιογραφίας.