Διά Βίου Μάθηση

Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό της χώρας, σε άνεργους και εργαζόμενους, νέους/ες και πολίτες μεγαλύτερων ηλικιών.  

Εντός του 2016 υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής προγράμματα:

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επαγγελματική Κατάρτιση

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν

Nike shoes | New Releases Nike