Προγράμματα Μαθησιακής Κινητικότητας ΔΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ Erasmus+

Από το 2011 έως το 2013, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχοντας ως αρμοδιότητα την οικονομική διαχείριση των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της χώρας μας, υλοποίησε με επιτυχία 20 σχέδια κινητικότητας για τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Leonardo Da Vinci.

Από το 2014 έως σήμερα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί 18 συνολικά σχέδια Μαθησιακής Κινητικότητας (Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων), στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του προγράμματος Erasmus+.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2015 και μετά την διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΜ ΙΚΥ, εγκρίθηκαν 15 Σχέδια Κινητικότητας τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και αναμένεται άμεσα η έναρξη υλοποίησης τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Ειδικότερα στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η υλοποίηση σχεδίων από τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα αυτό.

Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα.
Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η υλοποίηση σχεδίων από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, προσφέρει την ευκαιρία στο προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας.

Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης κάθε τύπου και την συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διδασκαλία ή κατάρτιση σε φορέα εταίρο στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε δομημένους κύκλους μαθημάτων καθώς επίσης να υλοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό σε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει αναλάβει, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, την ευθύνη της υλοποίησης των Σχεδίων Κινητικότητας για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), για όσο διάστημα παραμένουν στην αρμοδιότητά του.

Πρόκειται για προγράμματα ευρωπαϊκής κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού , τα οποία χρηματοδοτούνται από την Εθνική Μονάδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Στόχος τους είναι η απόκτηση και χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων, την κατάρτιση, την απασχολησιµότητα και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 

H διαχείριση των προγραμμάτων κινητικότητας ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci και αποτέλεσε νέα αρμοδιότητα στο πλαίσιο εργασιών του οργανισμού. 

Στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, εντάσσονται κινητικότητες που αφορούν στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία 20 προγράμματα (έτη 2011, 2012 και 2013), ενώ κατόπιν της αξιολόγησης των υποβληθέντων προγραμμάτων για το έτος 2014 από το ΙΚΥ έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 17 νέα προγράμματα. 

Επικοινωνία

Τηλ.: 213 131 4418, 213 131 4419, 213 131 4420
Fax: 213 131 4465

e-mail: erasmusplus-diek@inedivim.gr

Κάντε Like στην σελίδα μας στο Facebook(Κινητικότητα ΔΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ - Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) και μπείτε στην ομάδα μας για να μαθαίνετε τα νέα μας.

 


Ολοκληρωμένα Σχέδια


 

 

ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ-2014-1-ΕL01-ΚΑ104-001144
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22-03-2015 έως 29-3-2015

 

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΣΔΕ Χανίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμη Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Το σχέδιο με τίτλο τίτλο  Teaching literacy through visual narrativeπραγματοποιήθηκε  στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν οι καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι και η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού αισθήματος. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 εκπαιδευτές από το ΣΔΕ Χανίων και οι δραστηριότητες του προγράμματος στόχευαν σε τρείς κατηγορίες:

Σε επίπεδο γνώσεων:                                       

  • θεωρία Augusto Boal (θέατρο καταπιεσμένου, forum theatre, playback theatre)
  • θεωρία του Paulo Freire.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:            

  • διαχείριση ομάδας
  • διαχείριση ετερότητας
  • αξιοποίηση τεχνικών δράματος
  • ανάπτυξη επικοινωνιακών εργαλείων.

Σε επίπεδο στάσεων:

  • εγρήγορση ως προς τη διαφοροποίηση στάσεων και συμπεριφορών
  • εκδημοκρατισμός της διδακτικής μεθοδολογίας.

 

ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-2014-1-EL01-KA104-001052

ΚΥΠΡΟΣ 15/06/2015 έως 29/6/2015

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2014, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα ακόμη σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τίτλο «Ψηφιακή Καινοτομία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και Δια βίου Μάθηση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Τεχνικές και Δεξιότητες». Το σχέδιο πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στην Κύπρο, με τη συμμετοχή 7 εκπαιδευτών.

Ο βασικός στόχος της κινητικότητας ήταν η εξειδίκευση σε καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως το e-learning και η βελτίωση της διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ (π.χ. προσομοιώσεις, ανακάλυψη νέων πραγμάτων μέσω της μάθησης, λήψη γνώσεων πέραν του στενού σχολικού περιβάλλοντος, ευέλικτη διά βίου μάθηση ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα κ.α.)

Οι επτά συμμετέχοντες από το ΣΔΕ Καρδίτσας, εκπαιδεύτηκαν τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Ανακάλυψαν νέες μεθόδους για τη βελτίωση της διοίκησης σχολικών μονάδων, της επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών και της διδακτικής διαδικασίας με χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων (Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονική και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία).                                 

Τα οφέλη από το σχέδιο ήταν σημαντικά σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, και ευρωπαϊκό. Καταδείχθηκε η σημασία της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την αμεσότερη ανταπόκριση της δημόσιας  διοίκησης στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα, για τη δημόσια εκπαίδευση επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για εξωστρεφή προσανατολισμό, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (feedback) με εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών – μελών.

 

 

ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (2014-1-EL01-KA102-000717)

ΙΤΑΛΙΑ 16/04/2015 - 28/04/2016 & 01/07/2015 - 13/07/2015

Το Δημόσιο ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ πραγματοποίησε με επιτυχία το Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας με τίτλο: Κινητικότητα Σπουδαστών για την Εξειδίκευση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Η πρώτη ροή πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία (Bologna). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης συμμετείχαν 15 σπουδαστές από την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας-Chef». Το πρόγραμμα περιελάμβανε καθημερινές επισκέψεις σε χώρους εστίασης, γευσιγνωσίας, σχολές μαγειρικής, αλλά και επαφές με επαγγελματίες του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί η τιμητική συμμετοχή του ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ σε Διαγωνισμό Μαγειρικής που έλαβε χώρα στην Bologna, με τον ιταλικό τύπο να κάνει αναφορά στην επίσκεψη των σπουδαστών μας και τη αξιόλογη παρουσία τους.

Η δεύτερη ροή πραγματοποιήθηκε επίσης στην Ιταλία (Milano) και συμμετείχαν 15 σπουδαστές από την ειδικότητα της «Αισθητικής». Η δραστηριότητα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση με σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις σε θέματα ευεξίας-περιποίησης και φυσικοθεραπείας, καθώς επίσης και πρακτική κατάρτιση με workshops και τοποθετήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του κλάδου.

 

 

 

ΙΕΚ ΓΙAΝΝΙΤΣΩΝ 2014-1-ΕL01-ΚΑ102-000250

ΙΣΠΑΝΙΑ 10/03/2015 ΕΩΣ 10/05/2015 (8 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)

ΙΣΠΑΝΙΑ 10/03/2015 ΕΩΣ 10/04/2015 (4 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ)

 

Με επιτυχία υλοποιήθηκε το Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας του ΙΕΚ Γιαννιτσών. Καθώς η ειδική αγωγή κι εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία είναι μια αναπτυσσόμενη επιστήμη στη χώρα μας, βασικός σκοπός διεξαγωγής του συγκεκριμένου προγράμματος από το Δ.Ι.Ε.Κ. Γιαννιτσών ήταν η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή απόψεων με χώρες που έχουν διαφορετική εμπειρία και προσέγγιση, καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών από την αιτούμενη ομάδα στο εκπαιδευτικό μας πλαίσιο, με σκοπό την ενσωμάτωση νέων τάσεων και προοπτικών στον χώρο της ειδικής αγωγής. Στόχοι του προγράμματος ήταν:

• η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρία

• η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

• η μέγιστη δυνατή αυτονομία στην ενήλικη ζωή τους

• η εμπειρία εναλλακτικών προγραμμάτων παρέμβασης

• η δημιουργία  ενός σχολείου για όλους¨

Οι συμμετέχοντες τους προγράμματος ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα οι συμμετέχοντες (8 άτομα) ήταν απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ στην προσχολική αγωγή ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η δεύτερη ομάδα (4 άτομα) ήταν φοιτητές του Ι.Ε.Κ. βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διδάχτηκαν μαθήματα ειδικής αγωγής.

Με βασικό στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και κατά συνέπεια την ομαλή ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πισίνα, γυμναστήριο, φούρνο, βόλτα στο χωριό κα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως λόγου χάρη φροντίδα προσωπικής υγιεινής, το στρώσιμο του τραπεζιού, το άπλωμα ρούχων, την παροχή πληροφοριών και την υπόδειξη του τρόπου μετακίνησης των παιδιών με μέσα μαζικής μεταφοράς, μαγειρική, ώστε να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία στην ενήλικη ζωή τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες για την ανάπτυξη αδρής και λεπτής κινητικότητας όπως ζωγραφική, εικαστικά, κολάζ, μαθαίνω να δένω τα κορδόνια των παπουτσιών, περπατώ πάνω σε αφρώδης υλικό. Η καθημερινή μας παρακολούθηση και συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων αποτέλεσαν πηγή νέων εκπαιδευτικών γνώσεων και ενίσχυσαν την προϋπάρχουσα γνώση.

                                          

 

 

ΙΕΚ ΣΥΡΟΥ 2014-1-ΕΛ01-ΚΑ102-000490

ΙΤΑΛΙΑ 01/06/2015-16/06/2015 ΚΑΙ 01/06/2015-14/06/2015

 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κινητικότητας με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευομένων της ειδικότητας “Βοηθός Φυσικοθεραπείας” και εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ Σύρου» που πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι της Ιταλίας, για δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχαν αφενός 8 σπουδαστές από την ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπείας, με τη συνοδό τους, και αφετέρου 12 εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας, σπουδαστές και εκπαιδευτές αποκόμισαν πολύ σημαντικές εμπειρίες, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια πολυεπίπεδη και άκρως ενδιαφέρουσα επιμόρφωση (επισκέψεις σε σχολεία, οργανισμούς και εκπαιδευτικές δομές της Ιταλίας, φορείς συναφείς με την κατάρτιση), ενώ επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στους επιμορφωμένους να κάνουν επιτόπιες παρατηρήσεις και να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης, κάνοντας έτσι τις αντίστοιχες συγκρίσεις και αντιπαραβολές με τα Ελληνικά δεδομένα

Ειδικότερα, το πρόγραμμα για τους σπουδαστές περιλάμβανε καθημερινές επισκέψεις σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης, spa, όπως και εισηγήσεις από εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές, σχετικά με τις νέες τάσεις και μεθόδους στην αποκατάσταση ασθενών. Οι οκτώ σπουδαστές είχαν την μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητες καθώς και να γνωρίσουν εργασιακά περιβάλλοντα του εξωτερικού ώστε να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

Κατά τον ίδιο τρόπο η ομάδα των εκπαιδευτών έκανε αντίστοιχες εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικά σεμινάρια. Στόχος αυτών ήταν να γίνει αντιληπτό πώς εργάζονται σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, πώς είναι η συνεργασία με άγνωστα άτομα σε συνθήκες κανονικής εργασίας καθώς επίσης και να βελτιωθούν οι υφιστάμενες πρακτικές δεξιότητες των εκπαιδευτών και να αποκτηθεί ακόμα μία εκπαιδευτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης, πολιτιστικές επισκέψεις στην Μπολόνια, στη Φλωρεντία, στην Πίζα, και στη Βενετία με σκοπό την γνωριμία των συμμετεχόντων με τα αξιοθέατα και τον παραδοσιακό πολιτισμό του τόπου.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα συνδράμει στη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας επιτυγχάνοντας ένα βήμα προόδου στην πρόσληψη εργαζομένων με συγκεκριμένα προσόντα και εξειδίκευση, ενώ καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική καθώς δραστηριότητες τέτοιου είδους δεν είναι ιδιαίτερα συχνές λόγω των περιορισμένων ευκαιριών σε πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές. 

          

   

 

ΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2014-1-EL01-KA102-000610

ΙΤΑΛΙΑ 14/04/2015-27/04/2015

ΙΤΑΛΙΑ 14/06/2015-27/06/2015

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΙΕΚ Χαϊδαρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ακόμη ένα σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο Click@europe στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

 Στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν δύο ροές  στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 30 δικαιούχοι από την ειδικότητα της τέχνης της φωτογραφίας και της σκηνοθεσίας, από τους οποίους οι 27 είναι σπουδαστές και οι 3 διδάσκοντες-συνοδοί, οι οποίοι μετέβησαν στο Ρίμινι της Ιταλίας για δύο εβδομάδες σε κάθε ροή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι σπουδαστές έκαναν καθημερινή πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας σχετικούς με το φωτογραφικό αντικείμενο, ενώ, συμμετείχαν και σε σεμινάρια και workshops, όπου είχαν την δυνατότητα να εφαρμόσουν και να παρουσιάσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν πάνω στον τομέα των σπουδών τους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως π.χ., επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές στη Βενετία, στη Ραβένα, στην Φλωρεντία και στη Τσεζένα αλλά και περιήγηση στην πόλη του Ρίμινι και τα γύρω χωριά.

Οι συμμετέχοντες σπουδαστές είναι άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις καθώς επίσης,  προέρχονται από διάφορα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, συνεπώς, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντική πηγή εμπειριών και γνώσεων σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό στο οποίο ζουν την καθημερινότητά τους, ενώ συνέβαλλε στο να γνωρίσουν νέες δεξιότητες και πρακτικές, αλλά και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά εφόδια για τους σπουδαστές οι οποίοι θα μπορέσουν μετέπειτα να τα αξιοποιήσουν στην εργασιακή τους πορεία.

 

                    

 

ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ 2014-1-EL01-ΚΑ104-0001212

ΜΑΛΤΑ 29/03/2015 έως 10/04/2015

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που πραγματοποίησε το ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ με τίτλο «Technology Enhanced Learning (TEL)» στην Μάλτα με τη συμμετοχή 4 εκπαιδευτών.

Ο βασικός στόχος της κινητικότητας ήταν η διεύρυνση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), την γνωριμία και την εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας μέσω εργαλείων που προσφέρει ο τομέας της πληροφορικής.

Τα μαθήματα και οι συνεδρίες που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες του ΣΔΕ Βόλου, ήταν πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα χρησιμοποιήθηκαν δια-δραστικές μέθοδοι διδασκαλίας σε μορφή εργαστηρίων, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο μέσω της εκπόνησης ομαδικών εργασιών. Επιπλέον η παρακολούθηση τέτοιου τύπου σεμιναρίου είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, γνώρισαν  νέα εργαλεία και λογισμικό όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστού τύπου τάξεις, σε απευθείας σύνδεσης μοντέλα μάθησης προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές ενεργό ρόλο.

Το ΣΔΕ Βόλου απέκτησε δημοσιότητα και αναγνωσιμότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή από εκπαιδευτές από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτές του ΣΔΕ Βόλου να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν μεθόδους όπου εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Κατά την επιστροφή των συμμετεχόντων εκπαιδευτών έγινε παρουσίαση σε συναδέλφους και μαθητές του σχολίου τα εργαλεία όπου διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Επιπλέον έγινε παρουσίαση της ιστοσελίδας όπου κατασκεύασαν ως τελική εργασία, σε εκπαιδευτές και μαθητές. Ως αποτέλεσμα το μεγάλο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό που επέδειξαν οι μαθητές για μάθηση μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.  

 

   

 

ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2014-1-EL01-ΚΑ102-000514

ΙΤΑΛΙΑ 24/03/2015-24/05/2015

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο ‘Vocational practice in Italy and new horizons for young workers”14 σπουδαστών του ΔΙΕΚ Γαλατσίου στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη περιοχή της Σικελίας, όπου πραγματοποιήσαν τη δίμηνη πρακτική τους άσκηση σε εταιρείες και οργανισμούς, σε θέσεις άμεσα σχετιζόμενες με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Οι θέσεις κατανεμήθηκαν ως ακολούθως: 5 άτομα από την ειδικότητα "Διοικητικό Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων", 2 άτομα από την ειδικότητα "Σχεδιαστής Ιστοσελίδας" και 7 άτομα από την ειδικότητα "Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος".

Το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Σε προσωπικό επίπεδο, η εμπειρία στο εξωτερικό βοήθησε στην ένταξη των συμμετεχόντων σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο, στον εμπλουτισμό των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, των γλωσσικών τους ικανοτήτων, μέσα από την προετοιμασία που έλαβαν πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, καθώς και την ανοχή τους ως προς τις διαφορετικές κουλτούρες. Ταυτόχρονα,  προώθησε την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης, το αίσθημα της συμμετοχής στην επικράτεια της ΕΕ με πνεύμα προσαρμογής σε διαφορετικά κοινωνικό-πολιτιστικά πλαίσια και την αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

Σε επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα προσέφερε την παροχή εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό, κατά την οποία οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν σε εταιρείες και οργανισμούς έχοντας τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους εργαζομένους όπως ο σεβασμός του ωραρίου και καθήκοντα.

Όλα τα παραπάνω επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, της διαχείρισης του στρες, της απόκτησης τεχνικής γλώσσα, ενώ γενικότερα έλαβαν ένα δυναμικό προβάδισμα που είναι απαραίτητο για την μετέπειτα εργασιακή τους απασχόληση. 

           

 

 

ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ 2014-1-EL01-KA102-000838

ΚΥΠΡΟΣ 17/01/2015-30/01/2015

ΓΑΛΛΙΑ 21/03/2015-03/04/2015

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 18/04/2015-01/05/2015

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΙΕΚ Νίκαιας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ακόμη ένα σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας με τίτλο  “Επαγγελματική Ενίσχυση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καταρτιζόμενών ΙΕΚ” στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας μετακινήθηκαν 4 ομάδες συνολικά 36 δικαιούχων για 2 εβδομάδες σε διάφορες χώρες (Κύπρος, Γαλλία, Πορτογαλία) οι οποίοι  τοποθετήθηκαν για πρακτική-εργασιακή άσκηση σε ανάλογες με την ειδικότητά τους μονάδες του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα της Χώρας Υποδοχής. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τις εξής ειδικότητες: Noσηλευτικής, Αισθητικής και Μακιγιάζ, Αισθητικής Ποδολογίας και Ονυχοπλαστικής και Web Designers.

Οι καταρτιζόμενοι, κατά την διάρκεια της κατάρτισης τους αποκτούν μέσα στο χώρο των Εργαστηρίων του ΙΕΚ, ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, όχι όμως των πραγματικών χώρων εργασίας. Το κενό αυτό προσπάθησε να καλύψει η κινητικότητα αυτή, παράλληλα με την ενσωμάτωση σε ένα Ευρωπαϊκό επίπεδο επαγγελματισμού και κουλτούρας. Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να γίνουν πιο ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και εργασιακό τοπίο.

 Οι συμμετέχοντες μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος ανέπτυξαν ποικίλες δεξιότητες όπως η υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εφευρετικότητα, η συνεργασία, η δέσμευση σε στόχους, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα,  το σύνολο των οποίων  θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

      

 

ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2014-1-EL01-KA102-000831

ΙΤΑΛΙΑ Learners 15/03/2015-28/03/2015 και Staff 12/04/2015-18/04/2015

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Γρεβενών με τίτλο «Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕΦ κ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ» , πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστών με την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» και 9 καθηγητών του ΙΕΚ Γρεβενών.

Στην 1η κινητικότητα οι στόχοι ήταν η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων, οι οποίες θα διευκολύνουν την προσωπική τους εξέλιξη και θα τους δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά εργασίας καθώς και η διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των συμμετεχόντων, και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους .

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν δεξιότητες στην μαγειρική τέχνη της Ιταλικής κουζίνας και απέκτησαν πλεονέκτημα για την εύρεσης εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Τα προσόντα τους αναγνωρίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι πλέον εξοικειωμένοι με το ενδεχόμενο μετακίνησης τους σε άλλες χώρες.

Στην 2η κινητικότητα στόχοι ήταν τόσο η διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων των καθηγητών μαγειρικής και διατροφής όσο και η εξειδίκευση τους στην ιταλική κουζίνα και στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην Ιταλία στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, η γνωριμία των καθηγητών με τον τρόπο λειτουργίας παρόμοιων σχολών της Ιταλίας.

Οι συμμετέχοντες καθηγητές είναι πλέον ικανοί γνώστες τις ιταλικής κουζίνας και των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην μαγειρική και διατροφή στην Ιταλία και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στην εκπαίδευση των καταρτιζόμενους του ΙΕΚ γεγονός που συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών του ΙΕΚ.

 

   

 

ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-1-EL01-KA102-000027

ΚΥΠΡΟΣ 28/02/2015-13-03-2015

 

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Λαγκαδά με τίτλο «Students’ experience in the top hotel gastronomy in Europe» με κωδικό αριθμό 2014-1-EL01

-KA102-000027 που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 28/02/2015-13/03/2015  ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Οι δεκαπέντε σπουδαστές από τα τμήματα Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμαγείρων (Chef) του ΔΙΕΚ Λαγκαδά ταξίδεψαν στη Λεμεσό της Κύπρου όπου απασχολήθηκαν  σε κορυφαίες στο  είδος τους επισιτιστικές μονάδες ενώ είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις  γνώσεις του σε τεχνικές, υλικά και συσκευές γεγονός που αποτέλεσε επαγγελματικό εφαλτήριο για τους νέους επαγγελματίες μαγείρους.  

Οι καταρτιζόμενοι  είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην μαγειρική τέχνη, στον τρόπο παρουσίασης και στην ορολογία, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι σπουδαστές πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητές διεργασίες για την παρασκευή τοπικών παραδοσιακών και διεθνών εδεσμάτων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν χειροτεχνικές δεξιότητες και η χρήση επαγγελματικών συσκευών καθώς επίσης ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός των γευμάτων. Οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις συμπεριλάμβαναν την επεξεργασία προτάσεων για τα γεύματα καθώς επίσης και την παροχή γαστρονομικών συμβουλών στους πελάτες.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, επισκέψεις πολιτιστικού χαρακτήρα στην Πάφο και τη Λευκωσία με σκοπό την γνωριμία των καταρτιζόμενων με τα αξιοθέατα και τον παραδοσιακό πολιτισμό του τόπου.
Μέσω του σχεδίου αυτού οι συμμετέχοντες – καταρτιζόμενοι απέκτησαν μια εξαιρετικής σημασίας μορφωτική και κοινωνική εμπειρία που συνέβαλλε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησή τους και τους έδωσε κίνητρο να θέσουν υψηλότερους στόχους για την προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση και εξέλιξη.     

    

 

ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ (2014-1-EL01-KA102-000955)

ΙΤΑΛΙΑ 14/01/2015-27/01/2015 ΚΑΙ 04/03/2015-17/3/2015

ΙΣΠΑΝΙΑ 27/04/2015-10-05-2015

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και οι τρείς ροές του προγράμματος ERASMUS+ με κωδικό 1014-1-EL01-KA102-000955 με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ». Οι δυο πρώτες ροές πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία (Άσκολι και Ρώμη) και η τρίτη στην Ισπανία (Βαρκελώνη).

Οι 45 καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν συνολικά, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια από επαγγελματίες του τομέα τους και να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους /μαγειρεία/αρτοποιεία/ζαχαροπλαστεία κλπ αποκτώντας περαιτέρω γνώσεις, 

με άμεσο σκοπό την εμβάπτισή τους στη διαδικασία της «Δια Βίου Μάθησης» και απώτερο τη συνειδητοποίηση ότι στο μέλλον εάν επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης εκτός Ελλάδος.

Οι πολιτιστικές επισκέψεις που πραγματοποίησαν έδωσαν την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν νέα ενδιαφέροντα μέρη καθώς και τουριστικά και ιστορικά αξιοθέατα. Η συναναστροφή με άλλους ευρωπαίους πολίτες προσέφερε όχι μόνο τη δυνατότητα της γλωσσικής εξάσκησης αλλά και τη γενικότερη πολυπολιτισμική ώσμωση μεταξύ ανθρώπων με ξεχωριστά πολιτισμικά στοιχεία.

                             

 

 

ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ      2014-1-EL01-KA102-000120

ΚΥΠΡΟΣ 28/02/2015-31/05/2015  ΚΑΙ  18/05/2015-31/05/2015 

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Κουφαλίων με τίτλο «Διαχείριση Κομμωτηρίου, Χρήση Πολυψαλιδιών για Νεες Τεχνικές στην Κόμμωση και Εκπαίδευση στο Tribal Tattoo και Βαφές σε Πολυδιάστατα Χρώματα. - Επαγγελματική Πρακτική Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας σε Ειδικέ Μονάδες στην Κύπρο», πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Για ακόμη μία χρονιά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+, οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Κουφαλίων, των ειδικοτήτων Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης και Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής Δ΄ εξαμήνου, ταξίδεψαν στην Κύπρο, συμμετέχοντας σε διακρατικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 15 ημερών.

Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο κατάρτισης είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν φοιτώντας στο ΔΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, να αφομοιώσουν και εμπειρικά τη θεωρία και να εξασκηθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, στο αντικείμενό τους. Η πρακτική αυτή άσκηση είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, την απόκτηση τεχνογνωσίας, την καλλιέργεια της ικανότητας συνεργασίας με συναδέλφους και την απόκτηση επαγγελματικής νοοτροπίας.

Η μετακίνηση στο εξωτερικό, τους έδωσε την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις πρακτικές της Κυπριακής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής για τους καταρτιζόμενους της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως επίσης και στην ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες τεχνικές στην Κύπρο και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και ήρθαν σε επαφή με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική και την Κομμωτική Τέχνη.

Η ένταξή τους σε ομάδες εργασίας, η ανάληψη ευθυνών και υποχρεώσεων, η συνεργασία με τους συναδέλφους τους και η ιεραρχία που επικρατεί σε ένα πραγματικό επαγγελματικό χώρο εργασίας, συντέλεσε στην προσωπική τους επαγγελματική ωρίμανση και την απόκτηση επαγγελματικής νοοτροπίας. Η συνύπαρξη σε χώρους εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι ήταν διαφορετικών εθνικοτήτων, διεύρυνε τις γλωσσικές τους ικανότητες ενώ η διαμονή τους στη Λεμεσό και η επαφή τους με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του τόπου, βοήθησε στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής νοοτροπίας και συνείδησης.

 

ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2014-1-EL01-KA102-000114 
ΙΤΑΛΙΑ 15/03/2015 ΕΩΣ 28/03/2015

Με τη συνεργασία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΙΕΚ Γλυφάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Γλυφάδας με τίτλο «Nail art: όταν η τέχνη γίνεται επάγγελμα», πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστριών της ειδικότητας «Αισθητικοί – Ποδολόγοι».

Οι στόχοι του σχεδίου ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχουσες για τον τρόπο που λειτουργεί η ειδικότητα στο εξωτερικό, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τεχνογνωσία στα νύχια, να μεταφέρουν καλές πρακτικές στην Ελλάδα, να γνωρίσουν νέους συνεργάτες και να διατηρήσουν την επαφή αυτή και στο μέλλον. Επιπλέον, να εξοικειωθούν με τη μετακίνηση στο εξωτερικό, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την εθνική τους ταυτότητα αλλά κα ι την ευρωπαϊκή τους οντότητα και που θα αποτελέσουν μέρος της αγοράς εργασίας στην οποία μπορεί να απευθυνθούν μελλοντικά.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος συνδυάστηκαν θεωρητικά σεμινάρια με εργαστηριακές ασκήσεις και τεχνικές επισκέψεις ώστε οι σπουδάστριες να δουν εκ του σύνεγγυς πώς λειτουργεί ένα κέντρο νυχιού, πώς πραγματοποιείται η τέχνη των νυχιών και πώς λειτουργεί ένας ανάλογος χώρος στο εξωτερικό.

Οι συμμετέχουσες απέκτησαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τις βοηθήσει να βρουν μια θέση εργασίας ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Με την κατάρτιση που απέκτησαν και τη γνώση της γλώσσας, τους ανοίγεται μια ακόμα επιλογή για αναζήτηση εργασίας εκτός συνόρων. Επιπλέον, γνώρισαν άτομα και δημιουργήσαν συνεργασίες με φορείς με τους οποίους θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω νέων τεχνολογιών για όσα θέματα άπτονται της ειδικότητας (νέες τάσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, νέα υλικά κ.ά.).

Παρουσίαση Erasmus

 

ΙΕK ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013-1-GR1-LEO01-15071

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 27/4/2014-11/5/2014


Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνικές Ανάπτυξης Video Games” πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστών της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games)» του Δ΄ Εξαμήνου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των σπουδαστών στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών για βιντεοπαιχνίδια σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της πληροφορικής, τις ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή στην πράξη με σύγχρονα επαγγελματικά περιβάλλοντα ΜΜΕ τριτογενή τομέα καθώς και με εταιρείες πληροφορικής που ειδικεύονται στην ανάπτυξη web εφαρμογών. Μπόρεσαν να αναπτύξουν εφαρμογές με εργαλεία στη Γερμανική γλώσσα, να εξοικειωθούν με προγραμματιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες, ενώ σχεδίασαν και υλοποίησαν ομαδικά μια ολοκληρωμένη εργασία/project.

Η εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησαν οι σπουδαστές αποτελούν πολύτιμο εφόδιο τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους υπόλοιπους σπουδαστές του ΙΕΚ στους οποίους μετέδωσαν τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.


 

ΙΕK ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2013-1-GR1-LEO01-15073

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 23/03 /2014-6/04/2014

 Το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνικές Ανάπτυξης Web Design Development” πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή 20 σπουδαστών της ειδικότητας «Τεχνικός Web Design Developer».

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των σπουδαστών στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και η Γερμανία επιλέχθηκε βάσει της υφιστάμενης οργάνωσης και ανάπτυξής της στον τεχνολογικό τομέα και κυρίως λόγω του ανταγωνιστικά υψηλού επιπέδου των καινοτόμων επιχειρήσεών της.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογίες αιχμής στον προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με προγραμματιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Συγκεκριμένα  σχεδίασαν και υλοποίησαν ομαδικά μια ολοκληρωμένη εργασία/project, ανέπτυξαν εφαρμογές με εργαλεία στη Γερμανική γλώσσα και κατασκεύασαν ιστοσελίδες επαγγελματικού επιπέδου τόσο για το διαδίκτυο όσο και για κινητές (mobile) εφαρμογές.

Η εμπειρία που απέκτησαν οι σπουδαστές μέσω της επαφής τους με σύγχρονα επαγγελματικά περιβάλλοντα ΜΜΕ τριτογενή τομέα και την έκθεσή τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον αποδείχτηκε πολύτιμη και έθεσε τις βάσεις για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

   

 

 

 

 

 

 


 

ΙΕK NΕΑΠΟΛΗΣ 2013-1-GR1-LEO01-15052

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2/03 /2014-29/03/2014

Το ΙΕΚ Νεάπολης πραγματοποίησε στην Πορτογαλία του πρόγραμμα κινητικότητας με τίτλο «Ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων σε Θερμικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις”, στο οποίο συμμετείχαν 15 σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων». 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τη δομή οργάνωσης της ειδικότητάς τους, η απόκτηση τεχνογνωσίας και η γνωριμία με νέες μεθόδους και τεχνικές, ο χειρισμός περίπλοκων εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιούν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.

Συγκεκριμένα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν χώρους εργασίας και τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν εγκαταστάσεις σύγχρονων κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων, να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε θερμικές και υδραυλικές αποχετευτικές εγκαταστάσεις και τέλος να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα για τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την χρήση των εργαλείων.

Οι αποκτηθείσες εμπειρίες θα συμβάλλουν στην διεύρυνση των οριζόντων των καταρτιζομένων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 


 

ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2013-1-GR1-LEO01-15047

ΚΥΠΡΟΣ 16/03 /2014-29/03/2014

Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Χαλκιδικής με θέμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Τεχνικές Βαφής Μαλλιών του Μέλλοντος 3D και Deconstruction», στο οποίο συμμετείχαν δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενοι της ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός Περιποίησης Κόμης».

Στόχος του προγράμματος ήταν η επαγγελματική εξειδίκευση και εξοικείωση των σπουδαστών με καινοτόμες τεχνικές περιποίησης μαλλιών, όπως 3D και Deconstruction, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού και επαγγελματικού τους προφίλ.

 Οι καταρτιζόμενοι τοποθετήθηκαν κατά ομάδες σε επιχειρήσεις (κομμωτήρια) όπου μπόρεσαν να εφαρμόσουν στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας τις θεωρητικές τους γνώσεις, υπό την καθοδήγηση έμπειρων κομμωτών. Επιπλέον παρακολούθησαν και σεμινάρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της Κομμωτικής – Αισθητικής.

 


 

ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2012-1-GR1-LEO 03-09741

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 04/ 08/2013-18/08/2013

Στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα κινητικότητας του ΙΕΚ Καρδίτσας με τίτλο: «E-learning & e-portfolio in vocational education» στο οποίο συμμετείχαν 15 εκπαιδευτές του ΙΕΚ.

Ο φορέας υποδοχής ο οποίος είχε την ευθύνη για την υποστήριξη και επίβλεψη των συμμετεχόντων καθώς και για την οργάνωση των τεχνικών επισκέψεων, ήταν ο οργανισμός WBS Training με έδρα τη Δρέσδη.
Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην εξ' αποστάσεως διδασκαλία (e-learning) και τον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τεχνικές επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Γερμανίας και να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης οι οποίες συνδυάζουν τις δυνατότητες της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με τη διδασκαλία μέσα στην τάξη και να ενημερωθούν για τα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε σχολεία της Γερμανίας.   

 


 

 

Ροή