Για επικοινωνία σχετικά με το Πρόγραμμα
"ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ"

Τηλέφωνο        :  213 131 4632  -  213 131 4671

e-mail        :  praktiki.iek@inedivim.gr

Τα παρακάτω αναφερόμενα τηλέφωνα δεν εξυπηρετούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

 

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η κατάρτιση στα Δημόσια ΙΕΚ πραγματοποιείται στους χώρους που αυτά στεγάζονται, όπως σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτήρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Βασικές αρχές Δημοσίων ΙΕΚ

Η λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος των Δημοσίων ΙΕΚ στηρίζεται σε βασικές αρχές:

  • Επιλογή και διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα στα πλαίσια ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
  • Επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία για την παροχή κατάρτισης υψηλής ποιότητας.
  • Φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την εξασφάλιση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Δημόσια ΙΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Δημόσια ΙΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ σύμφωνα με ανάθεση από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Συγκεκριμένα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαχειρίζεται:

  • Την πρόσληψη των εκπαιδευτών των Δημοσίων ΙΕΚ και άλλων δομών εκπαίδευσης.
  • Την καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.
  • Τις δαπάνες για τη λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ όπως και κάθε άλλη σχετική δαπάνη μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
  • Τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των Δημοσίων ΙΕΚ, ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
  • Την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τα Δημόσια ΙΕΚ, ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Τρόποι επικοινωνίας

Τηλεφωνείτε Δευτέρα έως και Παρασκευή, 13:00-16:00 στις γραμμές εξυπηρέτησης:

Προϊστάμενος διαχείρισης και λειτουργίας 2131314541

Υπεύθυνος έργου 2131314530

Ομάδα έργου 2131314542 και 2131314545

Πληροφοριακό σύστημα 2131314542 και 2131314530

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με φαξ και email.

Φαξ: 2131314531

email: diek@inedivim.gr

 

Pages

Pages

Pages

Ροή