Η διαχείριση και λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και Σ.Ε.Κ. (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Συγκεκριμένα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαχειρίζεται:

 • Την πρόσληψη των εκπαιδευτών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Σ.Ε.Κ. και άλλων δομών εκπαίδευσης και την καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας διδασκαλίας τους.
 • Τη διαχείριση δαπανών λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.  και των Δημοσίων Σ.Ε.Κ., όπως και κάθε άλλη σχετική δαπάνη μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 • Τη συντήρηση - επισκευή και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ και των Δημοσίων ΣΕΚ ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
 • Την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου. Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού.

Βασικές αρχές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η επιλογή και η διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 • Η επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.
 • Η φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.

 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Υπεύθυνη Έργου

2131314683

Περιφέρειες:

 • Κεντρικής Μακεδονίων
 • Ιονίων Νήσων

            2131314530

 

 • Νοτίου Αιγαίου 
 • Πελοπονήσσου 
 • Κρήτης 
 • Στερεάς Ελλάδας

             2131314542

 

 • Δυτικής Ελλάδας 
 • Δυτικής Μακεδονίας 
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας

            2131314542

 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Αττικής
 • Βορείου Αιγαίου

            2131314545

            2131314530

Πληροφοριακό Συστημα:

 2131314544

Fax 2131314531
E-mail diek@inedivim.gr
Ιστοχώρος www.inedivim.gr
Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 08:00-16:00

Pages

Pages

Pages

Ροή